top of page

İlahi İsimler ve Tecelliyat

Ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın.

  • SathMahal Gülistan

Eğitim Bilgisi

Bölüm 1: "İlahi İsimler ve Tecelliyat" İnsanın kendinden ve içinde bulunduğu alemlerden haberdar olması eğitilmiş bir zihin ile mümkündür. İnsan zihnini en kusursuz şekilde eğiterek hem kendinden, hem varoluştan hem de ilahi sanatkârdan haberdar eden en yüksek öğreti, "Esmâül Hüsna" bilgeliğidir. Bu bilgelik ise insanda zaten var olan bir cevherdir. İnsan akıl yolu ile, kendisi ve ait olduğu hakikat arasında ihtiyaç duyduğu en kusursuz ilişkiyi ancak bu öğreti sayesinde kurabilir. İnsanı Kamil’in Seyir Defteri 7 ana başlıktan oluşmuş, her biri iki tam gün süren hafta sonu Atölye ve İnzivalarıdır. Atölyeler arasında 40 gün vardır ve bir yıllık takvime yayılmıştır. İnsanı Kamil’in Seyir Defteri içerik ve özelliği bakımından derinlik ihtiva eder, bu sebeple yolculuğa hazır olabilmek için Öze Erim derslerini almış olmak gerekmektedir.


SATH Yüksek Bilinç Okulu

0532 010 0919

bilgi@sath.com.tr

İslamlar, İslamlar Köyü İç Yolu, Dikili/İzmir, Türkiye


bottom of page