top of page
Sathmahal Gülistan Ekolojik Yaşam Köyü, Doğamla Yaşam, Doğanın Zekası ile uyum içinde ortak hareketle yaşama sanatı bilinci

Bilinçli Nesiller

Çocuklarımızı çevre ve doğa hakkında bilgilendirip, deneyimlerle bilinçlendirdiğimizde onlara miras bırakacağımız temiz bir Dünya anlayışına sürekli olarak hizmet ederiz. Çocuklara doğanın önemini ve doğa ile bir bütün olmayı öğretmenin en iyi yolu, doğada birlikte vakit geçirmektir. Doğal kaynakların tüketimi konusunda hikayeleştirilmiş bir dil kullanmak ve özgün anlatımlarla yaklaşmak,  doğanın mucizelerine onlarla birlikte şahit olmak aradaki ilişki bağını güçlendirecektir. 

 

Çevre kirliliği, doğanın önemi, hayvan sevgisi gibi konularda çocuklara verilen eğitimlerin yanısıra küreselleşme ve teknoloji, insan hareketliliği, sosyal kültürel değişimler ve bunlara bağlı krizleri fark etmelerini sağlamalıyız. Onları, bilgelik ve sevginin izinde güzel ahlak edinecek şekilde yetiştirmeli ve temel yaşam becerilerini kazanmalarını sağlayacak faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Yaşadıkları, yaşamayı arzu ettikleri gibi yaşatmaları gerektiği konusunda bir vizyon edinmelerini sağlamalıyız.

bottom of page