top of page
Sathmahal Gülistan Ekoköy, Ekolojik Yaşam Köyü, Doğamla Yaşam, Doğanın Zekası ile uyum içinde, yaşama sanatını  bilen

Dönüşüme Yolculuk

Yaşam bir ilişkiler ve iletişim ağıdır, varolmak ilişki kurmakla mümkündür. Bu ilişki ve iletişim, özünde tüm varlıklar için doğal, canlı, doyumlu, coşku dolu ve özgündür. Ancak insan, yaradılışında mevcut olan onuru ve yüceliği muhafaza etmeyi bilmediğinde sefalete sürüklenir ve yaşamın bu özelliklerinden mahrum kalır.

Dönüşüm Yolculuğu insanın kendi özündeki istikamete yönelmesini, onurlu ve erdemli olan varoluşunu açığa çıkarmasını sağlar. Maruz kaldığı tahribatlarla kendine yabancılaşan insanı yeniden onararak değerini ve yeteneklerini hatırlamasına olanak tanır.

bottom of page