top of page
Sathmahal Gülistan Ekoköy, Ekolojik Yaşam Köyü, Doğamla Yaşam, Doğanın Zekası ile uyum içinde, yaşama sanatını  bilen

Ekolojik Yaşam

Doğadaki tüm canlılar ekosistemin bir parçasıdır, Ekosistem; belirli bir ortamda yaşayan ve birbirleriyle etkileşime giren bir topluluk veya canlı organizma grubunun süreklilik arz eden çevresel ilişkisidir. Ekosistemler, bünyelerinde yaşayan canlı organizmaları destekleyen toprak, su, besin maddeleri gibi fiziksel ve kimyasal bileşenler içerir. Bir ekosistemde farklı hayvanlar, bitkiler, mikroskobik bakteriler gibi çok çeşitli canlılar bulunur. Ekosistemler sadece canlı ve cansız bileşenleri değil bunlar arasındaki etkileşimleri de içerir. İnsanlar da ekosistemlerin birer parçasıdır ve bu sistemin kendi içinde kusursuz bir dengesi vardır. 

Ekolojik yaşam ise bu dengeyi bozmadan, doğal yaşamı mümkün olduğunca koruyarak çevreye saygılı şekilde sürdürülen hayat tarzıdır. Tüm canlıların yaşam haklarına duyulan saygı ile onların yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesini amaç edinir. Ekolojik yaşam aynı zamanda bütünsel bir hayat felsefesidir.

bottom of page