top of page
Sathmahal Gülistan Ekolojik Yaşam Köyü, Doğamla Yaşam, Doğanın Zekası ile uyum içinde ortak bir hareketle yaşama sanatı bilinci

Ortak Hareket

Yaşamakta olduğumuz gezegende  doğal yaşam alanlarının öznelliğinin, geleneklerinin, birlikteliğinin sarsıldığına, kültürel ve manevi değerlerin bozulmaya uğradığına, doğadaki kaynakların ve en önemlisi içindeki birçok farklı türdeki canlıların yavaş yavaş yok olduğuna tanıklık ediyoruz. Ekolojik yaşamın bir mücadele haline dönüşmesinin yarattığı derin üzüntü ile ekolojik hareketlerin kollektif hafızasında bulunan tanıklık, vicdani bir uyarı vermiş ve bu alanlarda sorumluluğu artırmıştır. Ekolojik Ortak hareketlerin ortak amacı ise insanları ekosistemlerdeki bozulmaya şahit olmak yerine onları düşünce, eylem ve çözüm ortaklığı içinde buluşturmak, her birinin aktif katılımı ile tasarrufa, onarıma, iyileşmeye ve telafiye tanık kılmaktır.

bottom of page