top of page
Sathmahal Gülistan Ekoköy, Ekolojik Yaşam Köyü, Doğamla Yaşam, Doğanın Zekası ile uyum içinde, paylaşarak büyümek, yaşam sanatı, yaşama sanatı, ortak hareket

Paylaşarak Büyümek

Paylaşmak sihir gibi, gerçekte bir çeşit arınma yöntemi, insanı koruyan ve geliştiren bir değerdir.  Yaşamdaki türlü sebeplerden kaynaklı farkında olmadan oluşturduğumuz bencilce tutum ve davranışlardan, heva ve heves eksenli yaklaşımlardan, savurganlık çılgınlığından insanı arındırır, israfı önler,  kusursuz bir içsel denetim, disiplin ve  öz terbiye sağlar.  İnsanın sâhip olduğu maddî ve manevi kaynakları büyütmesinin formülü bu kaynakları başkalarıyla paylaşmaktır.  Sanılanın aksine verme yasası noksanlık değil fazlalık ilkelerine bağlı olarak çalışır. Yaşamlar boyu paylaşmanın büyümeye olan etkisi gözlemlenmiş, insanlık gerek dinler, gerek sosyal değerler yolu ile her zaman paylaşmaya teşvik edilmiştir. Hayatın her alanında iç dünyamızdan dış dünyamıza kadar ancak paylaşımlı bir yaşam samimi, nitelikli, büyüten ve destekleyen güvenli ilişkiler yaratır.

bottom of page