top of page
Öz'e Erim Vakti

Öz'e Erim Vakti

5.000,00₺Fiyat

"Öz'e Erim Vakti" bir kendini bilme yolculuğudur.

 

Eğitim Bilgisi
Öz'e Erim Vakti, insanın varoluşsal gerçekliğine derin ve çok yönlü bir bakış açısı sunar. Evrenin işleyiş yasalarını ve bu yasaların içerdiği formülleri kavrayarak, sebep sonuç ilişkilerini kurabilme becerisini geliştirmesine olanak tanır.

Öz'e Erim Vakti, Ruhsal Zeka'nın ürünü olan tüm manevi disiplinlere hürmetle, insanın gelişimine dengeli ve eşit bir şekilde yaklaşır. Aynı zamanda kişinin potansiyel olarak taşıdığı Ruhsal Zeka'yı aktive ederek evrensel ve güncel olanla uyumlanmayı sağlar.

Böylece kişi, kendiyle ve tüm evrenle kurduğu ilişkide bilmeye ihtiyaç duyduğu en derin sorulara yanıt bulurken, zihninde ve bedeninde gerçekleşen onarımlarla yenilenir, tazelenir.

• Öz'e Erim duyular ile çalışır; hızlı ve modern hayatın etkisiyle zayıflamış duyusal bağlantıları yeniden güçlendirerek, daha keskin ve berrak bir duyusal algıya kavuşmayı ve böylece daha derin deneyimlere açılmayı mümkün kılar.
• Öz'e Erim duygular ve düşünceler ile çalışır; bastırılarak bilinçaltına itilmiş ve zihni sürekli meşgul eden duygu ve düşünceleri güçlü teknikler ile dönüştürerek farkındalığı, varlığın yüksek potansiyellerine taşır.
• Öz'e Erim ile kazanılan farkındalık sayesinde kişi parçası olduğu varoluşun her zerresine karşı bir duyarlılık geliştirir, sağlam bir sorumluluk bilinciyle donatılır ve kendi içindeki en derin bilgeliğe taşınır. Sahip olduğu iç ve dış kaynakları bu bilgelik ile kolayca yönetebilme becerisine ulaşır.
• Öz'e Erim, sağlıklı ve aktif bir irade gelişimi sağlayarak, özdenetim yetkinliğini açığa çıkarır. Bu özdenetim bilinci ile zaafları tespit edebilmek ve onlara karşı iradeyi koruyabilmek kolaylaşır. Böylece zaafların getirdiği beden ve ruh sağlığını tehdit eden tüm bağımlılıklardan uzaklaşmak ve kaliteli bir yaşama ulaşmak mümkün olur.
• Öz'e Erim, kendini gerçekleştirme konusunda yarattığı güçlü vizyonlar ile yaradılıştan getirilen meziyetleri açığa çıkarmaya, insan fıtratındaki cevherleri mücevhere dönüştürmeye ve bunu bütüne hizmet olarak adamaya olanak tanır.
• Öz'e Erim, cinsel enerjiye hatalı bakış açılarını yeniden yapılandırır, cinsel enerjinin taşıdığı önem ve gücün anlaşılmasını sağlar, insanın doğal kuvveti olan bu enerjiyi doğru yönlendirmesine ve kendi içinde en yüksek doyuma ulaştırmasına yardımcı olur.

    bottom of page